Výbor SA-058 SBD Krušnohor, Česká ul. č.p.375-382, 434 01 Most

Inzerce

Zde můžou být bezplatně umístěny Vaše inzeráty, přednost mají izeráty ohledně bydlení. Poptávat či prodávat můžete prakticky cokoliv, co není v rozporu s platnou legislativou našeho státu.

Doba vyvěšení inzerátu je 1 měsíc. V případě volného prostoru je možné tuto dobu po dohodě prodloužit opět o 1 měsíc.

Na umístění inzerátu nemáte žádný právní nárok, dlužníci nájemného mohou inzerovat pouze v případě, že jimi podaný inzerát povede ke snížení či úplnému smazání jejich dluhu.

O vystavení rozhoduje pouze autor těchto stránek, který nese plnou odpovědnost za obsah stránek naší SA.

Tak neváhejte a zkuste této jedinečné možnosti využít.

Je možnost vystavení Vašeho inzerátu i ve výloze kanceláře výboru SA.

© 2008 Michal Tomko