Výbor SA-058 SBD Krušnohor, Česká ul. č.p.375-382, 434 01 Most

Co mám dělat když....

1. V bytě nejde proud

 • zjistím zda nedošlo k výpadku v celém domě (např. stačí vyzkoušet osvětlení na chodbě)
 • zkontroluji zda mám elektroměr (pokud ne, došlo k odpojení pracovníkem rozvodných závodů)
 • zkontroluji jistič na chodbě (nachází se ve spodním dílu rozvaděče)
 • zkontroluji jističe v bytě (nachází se na zdi u dveří do bytu)
 • zavolám předsedovi SA, ten poradí jak postupovat dále

2. V bytě mi uniká voda

 • nejprve zastavím přívod vody do bytu (uzávěry se nachází za plechovými dvířky na WC) otočením kohoutů po směru hodinových ručiček.
 • zavolám předsedovi SA, ten poradí jak postupovat dále

3. Kape mi topení

 • v žádném případě se nesnažím o dotažení šroubení (to může mít za následek roztržení těsnění)
 • zavolám předsedovi SA, ten poradí jak postupovat dále

4. Do mého bytu teče voda od sousedů

 • zeptám se sousedů nad sebou na možnou příčinu (pračka, vana, kapající vodoměr apod.)
 • zavolám předsedovi SA, ten poradí jak postupovat dále

5. V bytě cítím plyn

 • okamžitě přestanu používat plynový spotřebič
 • nebudu používat otevřený oheň
 • zajistím větrání
 • uzavřu přívod plynu do bytu (uzávěr je nachází za plechovými dvířky na WC před plynoměrem)
 • zavolám předsedovi SA, ten poradí jak postupovat dále

6. Nechci se stát dlužníkem

 • platím včas částku uvedenou na svém předpisu, placení jiné než uvedené sumy zdržuje přiřazení platby a je možnost spadnutí mezi dlužníky, včetně všech důsledků.
 • při zadání platebního příkazu uvedu správný variabilní symbol
 • pokud nechci hlídat změny předpisu nájemného, platím prostřednictvím SIPO

Tento návod se opírá o dlouholeté zkušenosti s obyvateli našeho domu a není určen jen pro „blondýny“, přestože se tak může na první pohled zdát.

© 2008 Michal Tomko